Genel

Merkez Bankası Genel Kurulu’nda kâr dağıtımı onaylandı

Merkez Bankası’nın Genel Kurulu’nda 2019 yılına ilişkin nihai, esas mukavelede yapılacak değişiklikler ile denetleme ve banka kurulu seçimleri yapıldı. Merkez Bankası ilgili toplantıyı koronavirüs nedeniyle 20
Mart’tan bugüne ertelemişti.

Genel Kurul gündeminde 2019 kâr dağıtımı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu
üyeliklerinin seçimi ve TCMB Esas Mukavelesi’nin bir çok maddesinde değişiklik yapıması huhusları yer alıyordu.

Merkez Bankası bugünkü Genel Kurul’da 2019 kârının dağıtılması da kabul edildi. Avans olarak 40 milyar TL’yi hali
hazırda Hazine’ye aktaran TCMB ilgili tutarın nihai olarak ne kadar olduğu ise açıklamadı.

Değişiklik yapılan maddelerden önemli bölümün değişiklik “Başbakanlık” gibi eski sisteme yönelik atıfların “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmesi oldu. Bugün değişiklik yapılan maddeler 2, 3, 4, 5, 16, 19, 22/A, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 58 ve 60. maddeler olarak sıralanıyor.

Diğer değişiklikler ise geçmişte farklı yasalarla yapılan değişikliklerin banka esas mukavelesindeki değiştirilmesi oldu. Bankanın temel görevinde zorunlu karşılıklara “bilanço içi veya bilanço dışı” eklendi. Bankaların temel yetkilerinde “Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen Bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir” ifadesi eklendi.

Öte yandan, Başkan’ın görev süresinin beş yıl olduğuna dair ve Başkan Yardımcılarının “Başkan’ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar” hükümleri de daha önce yapılan düzenlemelere paralel kaldırıldı.

Yine eski düzenlemelerde hali hazırda yer alan “kârın yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılması hükmü çıkarılırken “son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra katılarak dağıtılabilir” hükmü eklendi. Bu değişiklikte ihtiyaç akçesinin tek seferde ödenmesi sırasında yasal değişiklik olarak TBMM’de kabul edilmişti.

KÂR DAĞITIMI 

Merkez Bankası bugünkü Genel Kurul’da 2019 kârının dağıtılması da kabul edildi. Kararda dağıtılacak kârın ne kadar olduğu belirtilmedi. Merkez Bankası bu yılda Hazine’ye 2019 kârından yaklaşık 40 milyar TL’lik kısmını avans olarak ocak ayında Hazine’ye aktarmıştı. Geçmiş yıllarda ilgili transfer genelde nisan ayında gerçekleşiyordu.

TCMB 35,2 milyar TL kâr payı avans tutarı ve 5.3 milyar TL ihtiyat akçesinden oluşan 40,5 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başladığını 20 Ocak’ta açıklamıştı. Transfer de bir kaç gün sonra tamamlanmıştı.

TCMB’nin geçen yıl attığı alışılagelmemiş bir adım da yaklaşık 40 milyar TL tutarında yıllar içinde birikmiş ihtiyat akçesini Hazine’ye aktarması olmuştu. Bunun yanısıra geçen yıl Hazine’ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar TL daha transfer etmişti. Hazine artan bütçe açığını geçen yıl bu ve benzeri tek seferlik ödemeler ile azaltmıştı.

Bankacıların TCMB bilançosundan yaptığı hesaplamaya göre, TCMB’nin 2019 için kurumlar vergisi, ihtiyat akçesi dahil olmak üzere Hazine’ye bu yıl da 50-55 milyar TL ile geçen yıla paralel aktarım yapması öngörülüyordu.

Bu ödemenin 40 milyar TL’si ise zaten ocak ayında yapılmıştı.

Öte yandan, Genel Kurul ile görev süresi dolan Vehbi Çıtak’ın yerine Elif Kaykır Hobikoğlu, Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Görev süresi dolan Ömer Duman ise yeniden seçildi. Bankanın Denetleme Kurulu üyeliğine ise Suat Sarıgül
seçildi. (REUTERS)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir